Akty prawne

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., tekst ujednolicony, poniżej link w którym znajduje się pdf z tą ustawą

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1789